Intervencijske številke:

Ljubljana: 041 300 491
Grosuplje: 041 760 301

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015: R-UNIGARD varovanje

Poslanstvo

Hiter odziv, ki prinaša strokovno in kvalitetno ponudbo na trgu, ki temelji na jasnih usmeritvah in ciljih. Prepoznamo in zadovoljimo potrebe trga, naše rešitve usklajujemo z naročnikovimi željami glede na njihove potrebe in navade, katere upoštevamo. Naša ponudba je enostavna, dosegljiva, razumljiva in uporabna, vedno na voljo, ter po konkurenčni ceni.

Z zaokroženim sklopom storitev našim partnerjem zagotavljamo nadstandarden občutek varnosti. Odlikujejo nas hitra odzivnost, strokovnost kadrov in dolgoletne izkušnje na področju vseh panog zasebnega varovanja. Za razvoj kadrov redno izvajamo izobraževanje in usposabljanje.

Vizija

Postati želimo prepoznavno, stabilno in strokovno varnostno podjetje v Sloveniji in širše v regiji. S sodobnim sistemov izobraževanja smo postavili visoke standarde, katere želimo v prihodnosti prenesti širše v regijo.

Naše vrednote in kvalitete


Z našimi zaposlenimi, poslovnimi partnerji in z naročniki naših storitev želimo zgraditi profesionalen, dolgoročen odnos vzajemnega zaupanja in spoštovanja. Naše delo in odnos do njega je v celoti posvečeno izboljšanju varnosti in kvaliteti življenja naših naročnikov. S strokovnostjo, učinkovitostjo in zaupanjem se zavezujemo, da bomo izpolnili naše poslanstvo in si prizadevali za naše dolgotrajno sodelovanje.

Naše temeljenje vrednote so:
 • izpolnjujemo naše poslanstvo,
 • vzdržujemo in nadgrajujemo poslovne odnose s svojimi strankami,
 • skrbimo svoje zaposlene in omogočamo njihov osebni razvoj,
 • strankam zagotavljamo učinkovito in strokovno izkušnjo.

Politika kakovosti

Naše vrednote


Podjetje za zasebno varovanje R-UNIGARD, varovanje d.o.o. si prizadeva postati stabilno podjetje na področju izvajanja storitev zasebnega varovanja, s strokovnimi, odgovornimi in predanimi zaposlenimi, ter zagotavljanjem kakovostnih storitev na vseh področjih svojega poslovanja.

Naša zaveza


R-UNIGARD, varovanje d.o.o. izvaja izobraževanje, nadzorovanje, upravljanje in nenehno izboljševanje poslovanja s procesnim pristopom. Ključne aktivnosti v tem procesu obsegajo vse najpomembnejše vidike našega poslovanja, in sicer:
 • pridobivanje strank ter razvijanje poslovnih odnosov z njimi,
 • razumevanje in prilagoditev potrebam strank,
 • ohranjanje poslovnih odnosov strank,
 • zagotavljanje kakovostnih varnostnih storitev,
 • odzivna, strokovna in zakonita izvedba varnostnih storitev,
 • izdajanje pravilnih računov in zagotavljanje plačljivosti le-teh,
 • zaposlovanje, izobraževanje, spremljanje, razvoj in motiviranje zaposlenih,
 • izvajanje notranjega nadzora,
 • biti stabilno, strokovno, družbeno odgovorno in kakovostno varnostno podjetje.

Naši cilji


R-UNIGARD, varovanje d.o.o. bo nenehno prepoznaval, ocenjeval, upravljal in izboljševal vse elemente svojih dejavnosti, ki vplivajo na sisteme vodenja kakovosti. Skladno z dobro poslovno prakso bomo:
 • uvedli sisteme vodenja kakovosti, ki so v skladu s standardom SIST EN ISO 9001:2015,
 • zagotavljali dobro obveščenost o ključnih procesih in na vseh področjih delovanja imenovali skrbnike,
 • zagotavljali, da vsak skrbnik procesa dokumentira politike in postopke, ki so potrebni za doseganje želenih ciljev kakovosti podjetja,
 • zagotavljali kakovostne vire za pomoč pri doseganju ciljev kakovosti podjetja,
 • razvijali in vzdrževali sisteme vodenja, ki vzpostavljajo odgovornosti, cilje, načine spremljanja in preverjanja ravni zagotavljanja kakovosti,
 • zagotavljali kakovostne informacije in navodila ter izobraževali zaposlene na delovnih mestih z vidika kakovosti,
 • zahtevali od dobaviteljev in podizvajalcev izpolnjevanje minimalnih zahtev kakovosti ter podporo naših namenov in ciljev kakovosti,
 • izpolnjevali pričakovanja in zahteve strank, zaposlenih, lastnikov, družbe in dobaviteljev za doseganje ciljev našega podjetja.

Nadzor nad politiko in ponovne presoje


Zaposleni v R-UNIGARD, varovanje d.o.o. so seznanjeni s politiko kakovosti in so jo dolžni izpolnjevati. Prav tako je politika kakovosti na razpolago zainteresirani javnosti.

Spremembe politike kakovosti odobri in objavi direktor podjetja.

Sistem vodenja kakovosti v R-UNIGARD, varovanje d.o.o. je letno presojan, pregledan ter revidiran, upoštevajoč spremembe zakonodaje in zahtev podjetja.

Grosuplje, 24. 1. 2017

Damijan ROT
Direktor podjetja

Intervencijske številke:

Ljubljana: 041 300 491
Grosuplje: 041 760 301